Ceník skládkování

Kód odpadu Název odpadu Základní cena vč. rekultivace Poplatek ze zákona č. 185/2001Sb Cena celkem bez DPH
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 720 500 1220
07 02 13 Plastový odpad 720 500 1220
10 01 01 Škvára, struska, kotelní prach * 720 0* 720
15 01 02 Plastové obaly 720 500 1220
15 01 03 Dřevěné obaly 720 500 1220
15 01 06 Směsné obaly 720 500 1220
16 01 19 Plasty 720 500 1220
17 01 01 Beton * 620 0* 620
17 01 02 Cihly * 620 0* 620
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek * 620 0* 620
17 02 01 Dřevo 720 500 1220
17 02 03 Plasty 720 500 1220
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 * 350 0* 350
17 06 01 Izolační materiál s obsahem AZBESTU (N) 800 500 1300
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601,170603 720 500 1220
17 06 05 Stavební materiály obsahující AZBEST (N) 800 500 1300
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 570 500 1070
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 720 500 1220
19 12 01 Papír a lepenka 720 500 1220
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 720 500 1220
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 550 500 1050
20 03 01 Směsný komunální odpad 820 500 1320
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 820 500 1320
20 03 07 Objemný odpad 820 500 1320
20 03 03 Uliční smetky * 820 0* 820

Odpady označené * mohou být označeny jako odpad technického zabezpečení skládky (TZS), kde se poplatek dle zákona 185/2001Sb. nevybírá. Na posouzení odpadu jako TZS není právní nárok.

N - nebezpečné odpady, na skládce uložitelné

Pro ukládku dalších odpadů klikněte sem. Případně poptávejte jejich nacenění.

Podrobnější info na tlf: 313 573 464, email: odpady@skladka-ekologie.cz

K uvedeným cenám je třeba připočítat platné DPH, kde z poplatku 185/2001Sb.se daň neplatí.

Od 14.3.2011 je zastaven příjem pneumatik na skládku z důvodu naplnění objemu tohoto druhu materiálu. Příjem je zastaven v souladu se změnou Provozního řádu ze dne 7.2.2011

Pracovní doba:

po-pá 7.00 - 15.30 hod.
sobota 7.00 - 13.00 hod.

Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

Korespondenční adresa (pro zasílání faktur, obchodní a jiné korespondence):
Ekologie s.r.o.
P.O. Box 1, 270 61 Lány

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
e-mail: odpady@skladka-ekologie.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 15:30
So: 7:00 - 13:00Najdete nás zde