O nás

Skládka Ekologie

Firma Ekologie provozuje moderní řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci od roku 1993. Skládka je umístěna uvnitř pomyslného trojúhelníku, jehož rohy tvoří města Kladno, Slaný a Rakovník. Na skládku se vozí pouze provozním řádem povolené druhy odpadů především z těchto bývalých okresů. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady atd.

Bilance skládky Ekologie za rok 2009
Množství uložených odpadů 79991,2 t
Porušení těsnění skládky 0
Množství vyrobené elektrické energie 3737,2 MWh

 
Těleso skládky