Skládka Ekologie s.r.o. www.skladka-ekologie.cz

Společenská odpovědnost

Ekologie si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči prostředí, ve kterém působí, za obyvatele, kteří v něm žijí, a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Cílem Ekologie je:

Seznam projektů, které Ekologie podporuje

© Ekologie s.r.o. 2006-2019