Spolupracujeme s veřejným sektorem

Naší činností pomáháme plnit cíle Středočeského kraje i České republiky v oblasti odpadového hospodářství. Tříděním odpadu plánujeme snižovat množství odpadu, které se ukládá do skládky, recyklovat ho a využívat i na výrobu elektrické energie. Tím pomáháme České republice plnit mezinárodní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.

Prostřednictvím pravidelných dnů otevřených dveří na skládce, exkurzemi škol a občanských sdružení přilehlých obcí pomáháme plnit veřejné cíle zvyšovaní ekogramotnosti obyvatelstva.

Ovce spásající rekultivovanou část skládky


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

Korespondenční adresa (pro zasílání faktur, obchodní a jiné korespondence):
Ekologie s.r.o.
P.O. Box 1, 270 61 Lány

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
e-mail: odpady@skladka-ekologie.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 15:30
So: 7:00 - 13:00Najdete nás zde