Kdo jsme

Firma Ekologie provozuje modernou řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že skládka firmy Ekologie nejen zahlazuje stopy po hornické činnost v této oblasti, ale navíc vyrábí ze skládkového plynu elektrickou energii a teplo a jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Co nabízíme

Naším klientům poskytujeme možnost skládkování odpadu.

Víte, že...?

HLEDÁME nové kolegy/ně!

Společnost E K O L O G I E, s.r.o. se sídlem v Rynholci, moderně řízená skládka odpadů, hledá do svého týmu šikovné posily

Poplatky za ukládání odpadů na skládce

S novým rokem se aktualizovala sazba pro dílčí základ poplatku za ukládání odpadů na skládce (v Kč/t) v případě využitelného odpadu z 800 Kč/t na 900 Kč/t.

Přijímáme POUZE zabalené odpady s azbestem

Naše integrované povolení nám umožňuje přebírat k likvidaci 2 katalogová čísla odpadu 17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu a 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest.

více novinek...

Ekologie v komunitě

Ekologie si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči prostředí, ve kterém působí, za obyvatele, kteří v něm žijí, a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Seznam projektů podporovaných společností Ekologie najdete zde>>.

Vážení klienti,

dne 11.6.2022 (sobota) je provoz skládky UZAVŘEN z důvodu silničních uzavírek – probíhá cyklistický závod L´Etape Czech republic.

Děkujeme za pochopení, tým E K O L O G I E s.r.o.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde