Kdo jsme

Firma Ekologie provozuje modernou řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že skládka firmy Ekologie nejen zahlazuje stopy po hornické činnost v této oblasti, ale navíc vyrábí ze skládkového plynu elektrickou energii a teplo a jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Co nabízíme

Naším klientům poskytujeme možnost skládkování odpadu.

Víte, že...?

Změna DPH u komunálních odpadů občanů obcí a změna sazby poplatku u využitelného odpadu

Od začátku nového roku 2024 došlo ke změně sazby DPH u služeb týkajících se sběru, přepravy komunálního odpadu, přípravy k likvidaci a likvidaci komunálního odpadu a dále u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití a u druhotných surovin. Obecně u výše jmenovaného došlo k přesunu ze snížené sazby DPH do vyšší a to 21 %.

Zastavení příjmu VYBRANÝCH druhů odpadů

Povinnou aktualizací našeho provozního řádu provozu skládky TKO, vyplývající z aktuální odpadové legislativy, jsme byli omezeni v příjmu vybraných druhů odpadů

Poplatky za ukládání odpadů na skládce

S novým rokem se aktualizovala sazba pro dílčí základ poplatku za ukládání odpadů na skládce (v Kč/t) v případě využitelného odpadu z 900 Kč/t na 1000 Kč/t.

více novinek...

Ekologie v komunitě

Ekologie si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči prostředí, ve kterém působí, za obyvatele, kteří v něm žijí, a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Seznam projektů podporovaných společností Ekologie najdete zde>>.

Upozornění

Nové stránky společnosti Ekologie s.r.o. jsou již dostupné na adrese www.ekologiesro.com. Provoz stávajících stránek bude ukončen ke konci července 2024.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

mob: 725 392 612
tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde