Kdo jsme

Firma Ekologie provozuje modernou řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že skládka firmy Ekologie nejen zahlazuje stopy po hornické činnost v této oblasti, ale navíc vyrábí ze skládkového plynu elektrickou energii a teplo a jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Co nabízíme

Naším klientům poskytujeme možnost skládkování odpadu.

Víte, že...?

Zastavení příjmu VYBRANÝCH druhů odpadů

Povinnou aktualizací našeho provozního řádu provozu skládky TKO, vyplývající z aktuální odpadové legislativy, jsme byli omezeni v příjmu vybraných druhů odpadů

Poplatky za ukládání odpadů na skládce

S novým rokem se aktualizovala sazba pro dílčí základ poplatku za ukládání odpadů na skládce (v Kč/t) v případě využitelného odpadu z 900 Kč/t na 1000 Kč/t.

Přijímáme POUZE zabalené odpady s azbestem

Naše integrované povolení nám umožňuje přebírat k likvidaci 2 katalogová čísla odpadu 17 06 01 Izolační materiály s obsahem azbestu a 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest.

více novinek...

Ekologie v komunitě

Ekologie si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči prostředí, ve kterém působí, za obyvatele, kteří v něm žijí, a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Seznam projektů podporovaných společností Ekologie najdete zde>>.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde