Pracovní skupina ČLUZ/Ekologie o modernizaci skládky

Datum: 9.5.2012
Ve čtvrtek 29. března 2012 proběhlo již šesté jednání pracovní skupiny firem ČLUZ a EKOLOGIE , na nichž se jejich představitelé setkávají se zástupci Obecních úřadů a sdružení okolních obcí, aby diskutovali o připravovaných projektech . Hlavním bodem jednání byla aktuální informace o zahájení modernizace skládky a možnostech výsadby zeleného pásu.

Ing. Jaroslav Kučera shrnul přítomným technické aspekty modernizace skládky nad situací v měřítku 1:500  a popsal „toky materiálu“. Dle současných informací se zdá, že v projektu se ušetří jedna kogenerační jednotka, což by mělo snížit i tak malé znečištění životního prostředí. Fléra (odlučovač) bude sloužit pro spalování plynu pouze v havarijních případech, resp. bude využita pro plyn, který již nebude splňovat technické parametry pro provoz kogeneračních jednotek. V minulosti se sice objevily obavy, zda nebude příliš mnoho plynu spalováno na fléře, ale Ing. Kučera upozornil, že to by bylo proti celé ekonomice modernizace skládky, která je založena na tom, že se bude maximum získaného bioplynu používat pro výrobu elektřiny. Biologické složky komunálního odpadu se v hale MBÚ vytřídí   a dalším zpracováním se stanou biologicky neaktivní. Následně budou uloženy  na skládce.

Zelený pás

Zelený pás se skládá z vegetační clony o délce 500 m (šířka 10 – 15 m) na pozemcích ČLUZ/EKOLOGIE  a pásu izolační zeleně o délce 1 300 m (šířka 100 m). Skladba dřevin a keřů byla navržena odborníky z Výzkumného ústavu krajiny a okrasného zahradnictví. V září a říjnu bylo vysazeno 1 100 rostlin keřového pásu a 200 dřevin ve vegetační cloně.  Letos na jaře bude  výsadba doplněna 50 stromky většího vzrůstu. V letošním roce se ještě bude sázet asi 600 stromů a tím  bude clona hotova v souladu s výše uvedeným projektem. O území se starají  studenti Střední zemědělské školy v Rakovníku v rámci své praxe a zaměstnanci EKOLOGIE . Digitalizace Katastrálního území Rynholce  ukázala, že mapový podklad pro umístění Zeleného pásu na pozemky vlastníků byl v některých detailech nepřesný. Oproti původní informaci se umístění Zeleného pásu týká i několika dalších  pozemků. . Digitalizace výměr bude poskytnuta obci Rynholec.

Ing. Petr Svoboda závěrem popsal výslednou podobu projektu  Snižování prašnosti ČLUZ, který začne v letošním roce.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde