Který projekt získá podporu? Hlasujte na Dni otevřených dveří

Datum: 1.6.2012
Obdobně jako loni budou návštěvníci Dne otevřených dveří v neděli 10. června hlasovat o projektu, který by měla letos společnost Ekologie podpořit v jejich obci. Lány a Nové Strašecí poslaly po čtyřech projektech, Rynholec pouze jeden.

Lány - 4 projekty

 „Lánská klubovna“
 • Lánská klubovna je vybudována pro společná setkání a trávení volného času mladých lidí v prostorách základní školy o rozměru 60 m2. Klubovna bude otevřena v odpoledních hodinách všem mladým lidem cca do 20 let.
 • Plánované aktivity: promítání, výstavy, setkání, peer programy, přednášky, doučování, hraní společenských her a podobně.

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Společná setkání a trávení volného času mladých lidí.
 • Vybudování kuchyňské linky a vestavěné skříně v prostorách klubovny.

Využití získaných finančních prostředků:

 • Zakoupení kuchyňské linky a zařízení vestavěné skříně.
 • Kuchyňská linka by byla vybudována o délce 180 cm s dřezem a horními skřínkami, bez spotřebičů.
 • Vestavěná skříň bude vybudována pro uložení čistících a úklidových prostředků, stolních her, audiovizuální techniky. (UZAMYKATELNÁ)

 

„Podpora sportovního rozvoje dětí“

 • Zajištění nových tréninkových pomůcek pro všechny kategorie dětských a žákovských družstev.
 • Organizování turnajů pro všechny dětské kategorie.
 • Podpora všestranného fyzického rozvoje dětí.
 • Zajištění triček pro všechna dětská družstva, která hrají pravidelné soutěže – minitenis, babytenis, mladší žáci.

 Využití získaných finančních prostředků:

 • Nový tenisový nahrávací stroj, dvě sítě pro kategorii minitenis.
 • Zajištění tenisových míčů a odměn pro dětské turnaje.
 • Pomůcky pro sportovní hry – míče, rozlišovací dresy, sada tyčí s kuželky pro vytvoření překážkové dráhy.

 

„Školní zahrada jako učebna pod širým nebem – renovace hlavního skleníku“

 • Cílem projektu je renovace hlavního skleníku s navazující zděnou přípravnou s prosklenou střechou. Renovace obnáší odstranění stávajícího zasklení, důkladné očištění konstrukce z části pozinkové, z části železné, ošetření ochrannými nátěry a nové zasklení. Odstranění skel, čistění konstrukce a ochranné nátěry budou prováděny vlastními silami, k zasklení skleníku a střechy přípravny budou využity služby odborné firmy. Starší žáci se budou v hodinách světa práce podílet na přestěhování výsadby ze skleníku do venkovních prostor, na vyvezení zeminy, později na zavezení zeminou a osázení rostlinami.

 Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Přispět k samostatnosti a tvořivosti žáků.
 • Využití činnostních metod učení.
 • Přispět k účasti na péči o životní prostředí a na zlepšování nejbližšího okolí školy.
 • Cílová skupina: cca 170 žáků a cca 17 učitelů.
 • Využití v hodinách světa práce, prvouky, přírodopisu a ekologických praktik

Využití získaných finančních prostředků:

 • Renovace hlavního skleníku s navazující zděnou přípravnou s prosklenou střechou.


„Sportovní oblečení pro mladé hasiče“

Obsah projektu:

 • Cílem projektu je nakoupit jednotné sportovní oblečení pro Mladé hasiče, kteří jezdí na různé závody, cvičení a výcviky.

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Podpořit mezi Mladými hasiči pocit soudržnosti týmu a spolupráce.
 • Připravit Mladé hasiče na dospělost v Požární ochraně.
 • Projekt je určen pro 9 dětí a 2 vedoucí mládeže.

Využití získaných finančních prostředků:

 • Nákup 11 triček s dlouhým rukávem na závody za teplého počasí.
 • Nákup 11 nepromokavých bund při nepříznivém počasí na závodech.


Nové Strašecí - 4 projekty

„Florbalový oddíl“

 • Florbalový oddíl vznikl v roce 2010 a od té doby si vydobyl mezi soupeři stabilní pozici. Během hrací sezóny se konají pravidelné tréninky v hale Bios a v tělocvičně základní školy. Děvčata všech kategorií se účastní ligových soutěží či jednodenních turnajů. Zároveň se podílí na organizaci sportovních aktivit nejen v rámci oddílu, ale i města.

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Podporovat sport a pohybové aktivity dětí a mládeže ve městě.
 • Umožnit dětem a mládeži zdravé soutěžení a zažít úspěch.
 • Vzorně reprezentovat město Nové Strašecí.
 • Naplňovat minimální preventivní program. Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.
 • Rozvoj herních dovedností.
 • Zkvalitnit činnosti oddílu.

Využití získaných finančních prostředků:

 • Cestovné na utkání
 • Pronájem haly
 • Odměny rozhodčím
 • Organizace domácích turnajů
 • Drobné vybavení (hrací pomůcky, míče a hole)

 

„Fotbalový turnaj starších žáků“

 • Uspořádat nultý ročník fotbalového turnaje s tím, že by se vyzkoušel systém, organizace a termín pro následující ročníky. Pozváni budou v letošním roce kromě domácího klubu i tři tuzemská žákovská mužstva a vše bude odehráno během jednoho dne. Od roku 2013 je v plánu pozvat mužstva ze zahraničí a turnaj prodloužit na dva dny a celý zkvalitnit.

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Dostat na městský stadión v Novém Strašecí velké množství mládežnických družstev v rámci daného kraje, později i střední Evropy, a dát příklad dětem, které nesportují a propagovat sport jako takový. Pomoci najít cestu nesporující mládeži mezi vrstevníky v rámci kopané.
 • Zviditelnit město Nové Strašecí i v zahraničí.


„Novostrašecký běh – 2. ročník“

 • Závod dětí a mládeže je součástí Novostrašeckého běhu. Start jednotlivých kategorií pobíhá před startem hlavní (dospělé) kategorie na fotbalovém hřišti TJ Sokol Nové Strašecí a jeho přilehlém okolí. V letošním roce by se mělo daného závodu zúčastnit cca 154 běžců. Běh je součástí série závodů Maraton klubu Kladno (Pohár běžců Kladenska a Rakovnicka).

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Podporovat sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže ve městě.
 • Umožnit dětem a mládeži zdravé soutěžení a zažít úspěch.
 • Zvýšit atraktivitu závodu a přilákat více závodníků nejen z Nového Strašecí, ale i z příležitostných obcí.
 • Podílet se na organizace závodu.
 • Zviditelnit spolupráci města, základní školy a DDM.

 Využití získaných finančních prostředků:

 • Propagace a reklama závodu
 • Odměny dětem a mládeži (diplomy, poháry, medaile, drobné ceny)
 • Pitný režim
 • Značení tratí, spotřební materiál, ozvučení závodu
 • Lékařský dohled


„Separace odpadů v roce stého výročí českého skautingu a ekologický den“

Obsah projektu:

 • Projekt je cílený na separaci odpadů za současného zapojení téměř všech cca 50 aktivních členů střediska a dalších členů klubu přátel skautingu. Každou sobotu, od poloviny června do poloviny října, v době otevírací doby sběrného dvora v Novém Strašecí by monitorovaly hlídky členů střediska rozsah separace odpadů a občanům, kteří by do sběrného dvora přivezli odpad, vydávali v případě jejich souhlasu „certifikát“, který by obsahoval údaje občana, druh odpadu, finanční vyjádření přínosu přivezeného odpadu a finanční úsporu oproti situaci, kdy by odpad skončil na černé skládce nebo v komunálním odpadu.
 • Vrcholem projektu je „ekologický den“ při příležitosti stého výročí vzniku českého skautingu. V průběhu akce bude přiblížen širší veřejnosti význam skautingu, bude kladen důraz na vztah člověka k životnímu prostředí. Celý program by sestával z ukázek života na skautském táboře, aktivit skautingu při ochraně životního prostředí a jiných ukázek. V průběhu dne bude probíhat vědomostní závod, určený pro děti od 7 – 15 let. Úkoly budou orientované na problematiku ekologie a životního prostředí (třídění odpadů, poznávání živočichů a rostlin, koloběh vody, znečisťování, recyklace,…).

Cíle a přínosy projektu, cílové skupiny:

 • Přiblížení činností a významu českého skautingu.
 • Vysvětlení významu separace odpadů.
 • Vysvětlení vztahu člověka a životního prostředí.

Využití získaných finančních prostředků:

 • Organizace a věcné ceny závěrečného „ekodne“.
 • Ocenění občanů, kteří v průběhu léta nejvíce separovali.
 • Oslava stého výročí skautingu v českých zemích.


Rynholec - 1 projekt

 „Dovybavení dětského hřiště MŠ Rynholec“

 • Projekt předpokládá umístění nových prvků zařízení dětského hřiště (dětský domek DAVID C145, dobrodužný most a trampolína MEDIUM 092) do prostoru mezi stávající dětské hřiště v areálu zahrady mateřské školy.

 


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

mob: 725 392 612
tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde