Ekologie se chystá modernizovat skládku v Rynholci

Datum: 3.6.2010

Dne 2. června 2010 proběhlo setkání se zástupci médii, kde společnost Ekologie prezentovala výsledky průzkumu o spokojnosti obyvatel okolních obcí se stavem životního prostředí a plánovaný projekt modernizace skládky.

 Setkání s novináři

Tisková zpráva
Ekologie se chystá modernizovat skládku v Rynholci
Životní prostředí v okolních obcích se zlepší

Lány 2. června 2010 – Společnost Ekologie, která od roku 1993 provozuje moderní řízenou skládku tuhých odpadů v katastru obce Rynholec, se rozhodla svůj provoz modernizovat. Oproti současnému stavu se bude směsný komunální odpad před skládkováním zpracovávat ve speciálním integrovaném centru zbudovaném na skládce. Vedle ekologičtějšího nakládání s odpady tak modernizovaný provoz významně zlepší životní prostředí v okolí skládky. Dle záměru investora by mělo dojít především ke snížení zápachu, rizika požárů, úletů plastů, ale i k efektivnějšímu zamezení ukládání odpadů, které na skládku nepatří.

„Na skládku se bude stále jako doposud vozit jen stávající sortiment odpadů, především směsný komunální odpad . V hale mechanické úpravy odpadů se vytřídí kovové a spalitelné části, případně i nebezpečné složky,“ popisuje fungování integrovaného centra Eva Perglerová ze společnosti Ekologie. Tento vytříděný materiál bude dále využit mimo skládku v Rynholci. „Dalším výrazným zlepšením oproti současnému stavu bude kontrolovaný proces fermentace biologické části komunálního odpadu ve speciálních boxech s biofiltry. Do skládky pak přijde jen odpad, který již bude  biologicky stabilní, tedy bez zápachu,“ popisuje Perglerová výhodu, kterou by měli obyvatelé okolních obcí doslova pocítit.

Zveřejnění záměru na modernizaci skládky předcházel březnový sociologický průzkum, jenž byl zaměřen na problematiku životního prostředí v okolí skládky v obcích Lány, Nové Strašecí a Rynholec. „Překvapilo nás, že se respondenti za modernizaci skládky staví tak viditelně. Spojují s ní i zvýšení prestiže celé obce. Současně očekávají, že se zlepší kvalita ovzduší a ze skládky již nebude rozfoukáván odpad,“ uvedl Jiří Remr z agentury Markent, která šetření prováděla. Cílem společnosti Ekologie bylo, aby plán modernizace odpovídal právě očekáváním těchto respondentů. Nový provoz by měl být zahájen v roce 2013. Celková investice má dosáhnout 300 milionů korun.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

mob: 725 392 612
tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde