Ceník skládkování 2021 – nejčastěji ukládané typy odpadů v Kč/t

Kód odpadu Název odpadu Základní cena Poplatek na finanční rezervu dle §42 Poplatek dle přílohy č.9 zákona 541/2020 Sb. Cena celkem bez DPH
07 02 13 Plastový odpad 825 75 800 1700
15 01 02 Plastové obaly 825 75 800 1700
15 01 03 Dřevěné obaly 825 75 800 1700
15 01 06 Směsné obaly 825 75 800 1700
16 01 19 Plasty 825 75 800 1700
17 01 01 * Beton * 825 75 0*/800 900*/1700
17 01 02 * Cihly * 825 75 0*/800 900*/1700
17 01 07 * Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek * 825 75 0*/800 900*/1700
17 02 01 Dřevo 825 75 800 1700
17 02 03 Plasty 825 75 800 1700
17 05 04 * Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 * 675 75 0*/800 750*/1550
17 06 01 (N) Izolační materiál s obsahem AZBESTU (N) 1725 75 500 2300
17 06 04 Izolační materiály neuv. pod čísly 170601 a 170603 825 75 800 1700
17 06 05 (N) Stavební materiály obsahující AZBEST (N) 1725 75 500 2300
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 825 75 800 1700
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 825 75 800 1700
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 825 75 800 1700
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 675 145 800 1620
20 03 01 Směsný komunální odpad 925 145 800 1870
20 03 03 * Uliční smetky * 925 145 800 1070*/1870
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 925 145 800 1870
20 03 07 Objemný odpad 925 145 800 1870

Odpady označené * mohou být označeny jako odpad technického zabezpečení skládky (TZS), kde se poplatek dle zákona 541/2020 Sb.. nevybírá. Na posouzení odpadu jako TZS není právní nárok.

N - nebezpečné odpady, na skládce uložitelné, služba SEPNO = ohlášení přepravy N odpadu za poplatek 150 Kč/přeprava + DPH

Pro ukládku dalších odpadů klikněte sem. Případně poptávejte jejich nacenění.

Podrobnější info na tlf: 313 573 464, email: odpady@skladka-ekologie.cz

K uvedeným cenám je třeba připočítat platné DPH, kde z poplatku 541/2020 Sb.se daň neplatí.

Od 14.3.2011 je zastaven příjem pneumatik na skládku z důvodu naplnění objemu tohoto druhu materiálu. Příjem je zastaven v souladu se změnou Provozního řádu ze dne 7.2.2011

Pracovní doba:

po-pá 7.00 - 16.00 hod.
sobota 7.00 - 13.00 hod.
Polední pauza denně od 12:00h - 12:30h

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.

Děkujeme za pochopení z důvodu udržení bezpečnosti na tělese skládky.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde