Ceník skládkování 2020 – nejčastěji ukládané typy odpadů v Kč/t

Kód odpadu Název odpadu Základní cena vč. rekultivace Poplatek ze zákona č. 185/2001Sb Cena celkem bez DPH
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 770 500 1270
07 02 13 Plastový odpad 770 500 1270
10 01 01 Škvára, struska, kotelní prach * 770 0* 770
15 01 02 Plastové obaly 770 500 1270
15 01 03 Dřevěné obaly 770 500 1270
15 01 06 Směsné obaly 770 500 1270
16 01 19 Plasty 770 500 1270
17 01 01 Beton * 770 0* 770
17 01 02 Cihly * 770 0* 770
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek * 770 0* 770
17 02 01 Dřevo 770 500 1270
17 02 03 Plasty 770 500 1270
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 * 370 0* 370
17 06 01 Izolační materiál s obsahem AZBESTU (N) 1300 500 1800
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601,170603 770 500 1270
17 06 05 Stavební materiály obsahující AZBEST (N) 1300 500 1800
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 770 500 1270
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 770 500 1270
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 770 500 1270
19 12 01 Papír a lepenka 770 500 1270
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 770 500 1270
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 590 500 1090
20 03 01 Směsný komunální odpad 860 500 1360
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 860 500 1360
20 03 07 Objemný odpad 860 500 1360
20 03 03 Uliční smetky * 860 0* 860

Odpady označené * mohou být označeny jako odpad technického zabezpečení skládky (TZS), kde se poplatek dle zákona 185/2001Sb. nevybírá. Na posouzení odpadu jako TZS není právní nárok.

N - nebezpečné odpady, na skládce uložitelné, služba SEPNO = ohlášení přepravy N odpadu za poplatek 150 Kč/přeprava + DPH

Pro ukládku dalších odpadů klikněte sem. Případně poptávejte jejich nacenění.

Podrobnější info na tlf: 313 573 464, email: odpady@skladka-ekologie.cz

K uvedeným cenám je třeba připočítat platné DPH, kde z poplatku 185/2001Sb.se daň neplatí.

Od 14.3.2011 je zastaven příjem pneumatik na skládku z důvodu naplnění objemu tohoto druhu materiálu. Příjem je zastaven v souladu se změnou Provozního řádu ze dne 7.2.2011

Pracovní doba:

po-pá 7.00 - 15.30 hod.
sobota 7.00 - 13.00 hod.
Polední pauza denně od 12:00h - 12:30h

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.

Děkujeme za pochopení z důvodu udržení bezpečnosti na tělese skládky.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde