Co je to moderní řízená skládka

Řízená skládka je budovaná tak, aby plnila všechna kritéria ochrany životního prostředí, z nichž nejdůležitější jsou:

 • Skládka musí být zajištěná proti průsakům do povrchových a podzemních vod
  U nás je těleso skládky zajištěno proti možnému průsaku do podzemních vod několika těsnícími vrstvami jílu a plastovou fólií s elektronickou detekcí poškození. V nejnižším místě skládky je jako další kontrolní opatření umístěno jezírko, ve kterém jsou nasazeny ryby jako bioindikátory možného znečištění podzemních vod.

 • Na skládku se mohou ukládat jenom některé typy odpadů a o odpadech uložených na skládku se vede podrobná evidence
  Odpad na skládku prochází přes váhu řízenou počítačovým systémem od firmy INISOFT s.r.o. (www.inisoft.cz). Pro provozovatele skládky, dohlížející úřady a zákazníky je tak zajištěn pohodlný, okamžitý a přehledný způsob evidence o uložených odpadech a platbách.

 • Znečisťování ovzduší musí být minimalizováno
  Zápach je omezován rozdrcením a zhutněním čerstvě uloženého odpadu pomocí kompaktorů, denním zkrápěním skládky, překrytím inertním materiálem, který do určité míry pohlcuje pachy, k omezování emisí prachu a pachových látek dochází i postupnou rekultivací skládky. Pracovníci skládky provádí pravidelný sběr odpadů, které se dostaly mimo složiště v širokém okruhu kolem skládky, včetně úklidu úletů z automobilů dovážejících odpad na skládku.

 • Skládka by měla splývat s okolním prostředím
  Významnou předností rynholecké skládky je její umístění ve vytěžené části bývalého lomu Babín jih. Skládka je tak pod horizontem krajiny a jejím provozem jsou zahlazovány následky hornické činnosti a bezpečné ukládání odpadů je tak přínosem pro krajinotvorbu regionu obcí Lán a Rynholec. Část skládky je již uzavřena a rekultivována a na jejích svazích jsou pastviny pro ovce.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde