Poplatky za ukládání odpadů na skládky od roku 2021

Datum: 22.1.2021
Státní poplatky dle nového odp. zákona podléhají dílčímu členění dle charakteru odpadu

Závěrem loňského roku, konkrétně 23. 12. 2020, vyšel ve sbírce zákonů nový odpadový zákon č. 541/2020 Sb., který s sebou přináší nejen řadu dílčích změn, ale i změnu poplatků za ukládání odpadů na skládky, jež nabyl účinnosti 1. ledna 2021. Poplatníkem je vlastník odpadu v okamžiku předání odpadu na skládku. Pokud je původcem odpadu obec, je i poplatníkem, bez ohledu na to, kdo vlastní odpad při uložení na skládku.

Státní poplatky dle nového odp. zákona podléhají dílčímu členění dle charakteru odpadu:

  1. a) 800 Kč/t u využitelných odpadů (tzn. odpady s výhřevností vyšší jak 6,5 MJ/kg a biologickou stabilitou AT4 vyšší než je zákonný limit);
  2. b) 500 Kč/t u zbytkových odpadů (sem automaticky patří mj. odpady s azbestem – eternitové desky atd.)
  3. c) 2000 Kč t u nebezpečných odpadů (na skládce EKOLOGIE, Rynholec neuložitelné)
  4. d) 45 Kč/t u technologických odpadů (aktuálně se čeká na novou Vyhlášku…)
  5. e) 1000 Kč/t u sanačních odpadů

Z těchto poplatků se DPH neodvádí a ani není vybírána skládkou.

Zároveň se mění i výše státem regulovaného poplatku v podobě finanční rezervy na závěrečnou rekultivaci:

  1. a) 145 Kč/t + DPH u komunálních odpadů a nebezpečných odpadů
  2. b) 75 Kč/t + DPH u ostatního odpadu a odpadu z azbestu.

V dalších letech se tyto poplatky zvyšují dle Přílohy č. 9 nového odpadového zákona až do roku 2030, který bude pravděpodobně opět zlomový a přinese s sebou další pravidla a omezení z pohledu skládkování.

Závěrem si dovolujeme dodat, že uvedené poplatky je naše společnost povinna odvést. Nepředstavují tedy náš příjem a neprofitujeme z jejich zvýšení. Úprava cen je tak přímým důsledkem změny legislativy, která odráží mimo jiné závazky převzaté v souvislosti s členstvím v EU. Věříme proto, že shora uvedené informace přijmete s pochopením.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

mob: 725 392 612
tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde