Kdo jsme

Firma Ekologie provozuje modernou řízenou skládku tuhých odpadů v Rynholci. V největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že skládka firmy Ekologie nejen zahlazuje stopy po hornické činnost v této oblasti, ale navíc vyrábí ze skládkového plynu elektrickou energii a teplo a jako moderní řízená skládka plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Co nabízíme

Naším klientům poskytujeme možnost skládkování odpadu.

Novinky

O vítězných projektech rozhodnuto! Letošní Den otevřených dveří je za námi

V neděli se za nebývalé účasti více než tří stovek návštěvníků konal tradiční Den otevřených dveří na skládce společnosti Ekologie. Skvělý program pro malé děti připravily členky ze sdružení Naše Lány. Hasiči a modeláři ze stejné obce se postarali o zábavu těm starším.

Který projekt získá podporu? Hlasujte na Dni otevřených dveří

Obdobně jako loni budou návštěvníci Dne otevřených dveří v neděli 10. června hlasovat o projektu, který by měla letos společnost Ekologie podpořit v jejich obci. Lány a Nové Strašecí poslaly po čtyřech projektech, Rynholec pouze jeden.

Den otevřených dveři již v neděli 10. června

Tradiční den otevřených dveří s programem pro děti se na skládce společnosti Ekologie bude konat v neděli 10. června od 10 do 13 hodin .

více novinek...

Ekologie v komunitě

Ekologie si plně uvědomuje svoji odpovědnost vůči prostředí, ve kterém působí, za obyvatele, kteří v něm žijí, a za své zaměstnance. Důsledně uplatňuje politiku firemní odpovědnosti, kterou považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Seznam projektů podporovaných společností Ekologie najdete zde>>.


Ekologie s.r.o.
Školní 418
270 61 Lány

IČ: 475 40 346

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
e-mail: odpady@skladka-ekologie.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 15:30
So: 7:00 - 13:00Najdete nás zde