Podmínky pro přijetí odpadu

Podmínky přijetí odpadu na skládku (S-OO3):

 • u každého typu odpadu předložení Základního popisu odpadu (= ZPO; formulář na vyžádání; platnost daný kalendářní rok)
  •  akceptujeme předání vyplněného ZPO ve formě originálu (osobně či poštou) či zaslání scanu na odpady@skladka-ekologie.cz,
  •  2. a další ukládka stejného druhu odpadu bude ošetřena Čestným prohlášením - Váš řidič doveze orazítkovaný a podepsaný ústřižek spolu s odpadem a předá obsluze váhy.
 • dle druhu odpadu předložení:
  • Odborného úsudku (= OÚ; formulář na vyžádání; platnost daný kalendářní rok)


   NEBO

  • Protokolu o výluhových zkouškách, které spolu s Protokolem o odběru vzorku vyhotoví nezávislá akreditovaná laboratoř.
 • akceptujeme předání vyplněného OÚ ve formě originálu (osobně či poštou) či zaslání scanu na odpady@skladka-ekologie.cz
 • u Protokolů akceptujeme předání originálů (osobně či poštou) nebo zaslání do naší datové schránky ID (datová schránka): 84k2q3t (scan a zaslání na mail – viz výše - není přijatelné)

Pozn.: dle zákona 541/2020 Sb., resp. Vyhlášky 273/2021 Sb., vodný výluh z odpadu nesmí překročit limitní hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti uvedené v Příloze č. 10 Vyhlášky, tabulky č. 10.1, výluhová třída IIa.

 • V Z O R  vyplněného Základního popisu odpadu (ZPO) zde
 • V Z O R  vyplněného Odborného úsudku (OÚ) zde

Formuláře vyplněné v počítači si ponechte uschované pro další kalendářní rok, kdy aktualizujete POUZE datum ZPO a OÚ, nedojde-li ke změně odpadu či jeho složení.

Děkujeme za spolupráci.


Sídlo společnosti a fakturační adresa:
Ekologie s.r.o.
Rynholec 347, 270 62 Rynholec

IČ: 475 40 346
ID (datová schránka): 84k2q3t

tel: 313 573 464
fax: 313 573 405
dotazy: odpady@skladka-ekologie.cz
faktury: fakturace@skladka-ekologie.cz


Otevírací doba:
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Polední pauza: 12:00 - 12:30

So: 7:00 - 13:00

POSLEDNÍ klient je přijat k odbavení minimálně 30 min. před koncem pracovní doby.Najdete nás zde